En kommande nationell handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Handlingsplanen ska konkretisera målsättningarna i den nationella SRHR-strategin och fungera som en plattform för det fortsatta SRHR-arbetet i Sverige.

– Vi får nu möjlighet att stärka arbetet för en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i befolkningen genom att fastställa prioriteringar, aktiviteter och åtgärder under de kommande fem till tio åren, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Att ge förutsättningar för en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa är viktigt ur många olika perspektiv. Målsättningen är att andra myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer ska använda planen i sitt arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Uppdraget möjliggör en intensifierad samverkan och dialog med andra aktörer. Att stärka rätten till sexuell och reproduktiv hälsa genom hela livet och särskilt för de grupper som lyfts fram i den nationella SRHR-strategin, såsom unga, äldre, hbtqi-personer och utrikesfödda är av vikt.

En central del av uppdraget handlar om att stärka och utveckla den nationella uppföljningen av SRHR-strategin samt det strategiska SRHR-arbetet. Som kunskapsmyndighet och nationell samordnare för SRHR-arbetet välkomnar Folkhälsomyndigheten uppdraget, som ska redovisas den 1 juni 2023.

Läs mer

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)