Fortsatt minskning av antalet covid-19-fall

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Antalet fall av covid-19 har minskat ytterligare i Sverige. Fördröjning i inrapporteringen gör att statistiken främst ska tolkas över en längre tidsperiod.

Mellan den 13 och 16 juni var databasen SmiNet, där anmälningar om smittsamma sjukdomar anmäls, stängd av säkerhetsskäl. SmiNet är nu i gång sedan den 17 juni, men det finns en viss eftersläpning i inrapporteringen, och statistiken per dag behöver tolkas med försiktighet. Trenden över tid är dock tydlig: Antalet fall av covid-19 och belastningen i sjukvården fortsätter att minska på en nationell nivå. Några regioner avviker fortfarande något.

Den statistik som presenteras i dag redovisar fall inrapporterade till och med måndagen den 21 juni. Efterrapportering kan fortsatt pågå och statistiken måste därför ses som preliminär.

Läs mer

Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering