Låga nivåer av antikroppar innan vaccination bland personer födda 1944

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

En studie gjord i mars månad, innan den breda vaccinationen mot covid-19 startade, visar att bland personer födda 1944 bar 6,9 procent på antikroppar mot SARS-CoV-2.

Totalt deltog 735 personer i provtagningen som genomfördes i mars av Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten med stöd från Försvarsmakten. Samtliga deltagare är födda 1944 och hemmahörande i Göteborgsområdet och ingår i H70-studierna vid Göteborgs universitet. Provtagningarna genomfördes innan den breda vaccinationen mot covid-19 startade.

Laboratorieanalysen visade att 6,9 procent av personerna som deltog i studien bar på antikroppar mot SARS-CoV-2 efter genomgången covid-19. Andelen deltagare som hade vaccinerat sig mot covid-19 innan tidpunkten för provtagning var låg, endast 1,6 procent självrapporterade att de hade vaccinerats. Detta kan jämföras med att andelen med antikroppar bland blodgivare i åldern 20-64 år i början av mars var cirka 22 procent.

– En central del i den svenska strategin har varit att skydda just äldre personer och resultaten från provtagningen talar för att smittskyddsåtgärderna har haft genomslag. Nu ska den här åldersgruppen vara i princip fullvaccinerade och därmed ha ett gott skydd, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef och biträdande statsepidemiolog.

Läs mer

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 bland äldre i Göteborg, 1–16 mars 2021