Databasen SmiNet som lagrar elektroniska anmälningar om smittsamma sjukdomar, bland annat covid-19, var stängd några dagar av säkerhetsskäl men öppnade åter den 28 maj. Det ledde till eftersläpningar i systemet som till exempel innebär att fall kan ha rapporterats in senare än de brukar. Jämförelser över tid ska därför tolkas med viss försiktighet. Däremot kan de längre trenderna tolkas och bedömningen är att nedgången fortsätter på nationell nivå.

Kategori: Nyhet