Nu får Folkhälsomyndigheten större ansvar för statistik

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Regeringen har beslutat att ämnesområdet Folkhälsa blir ett ämnesområde inom den officiella statistiken i Sverige, och Folkhälsomyndigheten får ansvaret för två nya statistikområden: Folkhälsans utveckling och Smittskydd.

Folkhälsomyndigheten har sedan flera år en stor statistikproduktion inom vitt skilda sakområden med fokus på folkhälsa.

̶ Det här är förstås ett väldigt glädjande och viktigt beslut för Folkhälsomyndigheten, men också för arbetet för en bättre folkhälsa i vårt land. Nu kommer vi att kunna följa folkhälsans utveckling på ett ännu närmare sätt. Kvalitetssäkrad statistik är grunden för arbetet inom alla våra ansvarsområden, och vi har märkt att intresset även från allmänheten för vår statistik är stort, speciellt nu under pandemin, säger generaldirektör Johan Carlson.

Beslutet att göra Folkhälsomyndigheten till en statistikansvarig myndighet betyder också att man får utökad möjlighet att få in svar från företag, kommuner och regioner, vilket kommer att bidra till att statistikkvaliteten förbättras.