Publik i sektioner kan göra större evenemang möjliga enligt förslag

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

En uppdelning av publik och besökare i sektioner som skiljs åt kan göra det möjligt att genomföra evenemang med fler deltagare än vad som hittills aviserats. Det har Folkhälsomyndigheten föreslagit till regeringen.

Reglerna om sektionering skulle kunna genomföras när nivå 2 inträder, preliminärt omkring den 1 juli. Istället för ett maxtak på 3000 sittande utomhus skulle en allmän sammankomst eller offentlig tillställning till exempel kunna ha 9000 sittande publik om de delades upp i tre åtskilda sektioner. Förutsättningen är att det görs i kombination med andra smittskyddsåtgärder.

Åtgärder för att skilja sektionerna åt

Arrangören ska enligt förslaget kunna dela upp besökarna i sektioner som hålls åtskilda både vid in och utpassering, på anvisade sittplatser och i pauser. Det föreslås också att regleringar tas fram för att det ska vara olika tider för insläpp till de olika sektionerna. Det ska minimera trängsel i området utanför och runt evenemanget och förebygga till exempel trängsel i kollektivtrafik vid dit- och hemresa.

Maxtak som redan är aviserade gäller i varje sektion

En sektion kan bestå av upp till 300 personer inomhus om de har anvisade sittplatser, en sektion utomhus kan bestå av upp till 3000 personer om de har anvisade sittplatser. Det totala deltagarantalet styrs av hur många sektioner arrangören har möjlighet att ordna med gällande smittskyddsregler.

Sektionering är möjligt även för stående publik. Då kan en sektion rymma 600 personer utomhus om var och en har 5 kvadratmeter till sitt förfogande.

Åtgärder inom sektionerna

Precis som tidigare så föreslås att Folkhälsomyndigheten får föreskriva om smittskyddsåtgärder som kan leda till ytterligare begränsningar i antalet deltagare. Med nu gällande regelverk så ska sittande deltagare delas upp i sällskap på max 4 personer, mellan dessa sällskap ska avståndet vara 1 meter. Utomhus ska varje person kunna disponera 5 kvadratmeter och inomhus 10 kvm.

Motionslopp med fler deltagare

Gränsen för deltagare vid motionslopp är enligt förslaget 900 personer, deltagartaket föreslås endast gälla vid start och målområde, deltagare i övriga delar av tävlingsbanan behöver inte räknas in.

Regeringsuppdrag

Förslaget är framtaget efter att Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag av regeringen att redogöra för möjligheten att genomföra större evenemang på ett smittsäkert sätt redan under nivå 2 i regeringens plan för avveckling av restriktioner.