Rutiner minskar hälsoriskerna för äldre vid höga temperaturer

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Under långa perioder med höga temperaturer är det viktigt att vara uppmärksam på kroppens varningssignaler, och att rutinerna följs på särskilda boenden för att minska hälsoriskerna. Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper både för värmestress och covid-19.

Under en värmebölja kan det bli betydligt varmare inomhus än utomhus. Risken för att hälsan påverkas ökar när utomhustemperaturen uppnår 26 °C eller mer under tre dagar i följd, och när temperaturen stiger inomhus. Tecken på värmestress hos individer kan vara förhöjd kroppstemperatur, ökad puls och andningsfrekvens, nytillkommen yrsel och onormal trötthet.

Rutiner vid höga temperaturer

På äldreboenden ska det finnas egenkontroll, rutiner och åtgärder för att hantera höga temperaturer. Det handlar till exempel om att vädra under dygnets svalaste timmar och att skydda mot solstrålar och värme med gardiner, persienner och markiser. Det är också bra om det finns tillgång till svalare lokaler, luftkonditionerade om det behövs, där de boende kan vistas under åtminstone några timmar varje dag. Ett effektivt sätt för att kyla av kroppen är att ta en svalkande dusch. Att vistas utomhus i skuggan är bra, och risken för spridning av covid-19 är betydligt mindre utomhus.

Riskbedömning och åtgärder

För att minska riskerna för smittspridning bör inte många personer samlas i samma rum. Det är också viktigt att ventilationssystemen fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.

Fläktar kan kännas behagliga, men bidrar inte till att sänka kroppstemperaturen. Om det inte finns tillräckligt med rum som är svala och luftkonditionerade kan en riskbedömning för smittspridning göras, och förebyggande åtgärder vidtas, innan man eventuellt låter flera personer vistas i samma svala rum. Riskbedömningen bör bland annat utgå ifrån det epidemiologiska läget lokalt, vaccinationstäckningen bland de boende och personalen, samt möjligheten till alternativa åtgärder för att minska temperaturen och riskerna för värmestress.

Fakta:

Råd vid värmeböljor

  • Var uppmärksam på inomhustemperaturen. Risken för hälsoproblem ökar så snart temperaturen stiger inomhus. Riskerna ökar påtagligt när temperaturen utomhus når upp till 26 °C eller mer under tre dagar i följd.
  • Drick mer vatten. Vänta inte på att du blir törstig. Ät vätskerik mat som till exempel grönsaker och frukt. Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Tänk på att personer i din närhet kan behöva hjälp med att dricka.
  • Ordna sval miljö. Använd gardiner, persienner och markiser. Försök att vara på den svalaste platsen i bostaden. Vädra på natten när det är svalt.
  • Ordna svalka. En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Använd löst sittande kläder i naturmaterial, de är svalare än åtsittande syntetkläder.
  • Ta det lugnt. Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar
  • Förvara läkemedel rätt. Förvara mediciner svalare än 25 °C grader eller i kylskåp. Läs om förvaring på förpackningen.

Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller dina närståendes hälsa.

Läs mer