Så har skolbarns vardagsliv påverkats under covid-19-pandemin

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Sju av tio barn i grundskolan uppgav att de var oroliga för coronaviruset och drygt hälften av barnen uppgav att covid-19-pandemin påverkade deras fritidsaktiviteter mycket eller ganska mycket. Det visar resultaten från en ny enkätstudie.

I enkätundersökningen, som genomfördes i november-december 2020, uppgav totalt sju av tio skolbarn i åldrarna 11, 13 och 15 år att de var oroliga för coronaviruset, till exempel för att de själva eller någon i deras närhet skulle bli sjuka. Omkring hälften uppgav att de var lite oroliga och 22 procent uppgav att de var mycket oroliga, medan 22 procent uppgav att de inte var oroliga. Det var genomgående en större andel flickor än pojkar som uppgav att de var oroliga.

Det var få barn som uppgav att deras skolarbete påverkats av covid-19-pandemin. Inte heller umgänget med kompisar har påverkats för de flesta.

Pandemin påverkade skolbarnens fritid och umgänget med äldre släktingar

Studien tyder på att fritidsaktiviteter och umgänge med äldre släktingar har minskat under pandemin. Hälften av skolbarnen uppgav att deras fritidsaktiviteter hade påverkats ganska mycket eller mycket.

Vidare fick barnen svara på om covid-19-pandemin hade påverkat dem på något annat sätt, och i så fall ange hur. Det var 164 barn som besvarade frågan. Det mest förekommande svaret var att man inte kunde träffa sina mor- eller farföräldrar eller andra släktingar. Många uppgav också att de inte kunde göra samma saker som vanligt, till exempel gå på bio eller restaurang, gå i affärer, åka till badhuset eller ha födelsedagskalas. Det var också många som svarade att de inte kunde åka på semester, framför allt utomlands. Inställda träningar, matcher eller andra fritidsaktiviteter uppgavs också.

̶ Covid-19-pandemin och de smittskyddsåtgärder som införts har påverkat skolbarns liv och vardag. Det är därför viktigt att fortsätta att följa elevers hälsa och lärande, säger Petra Löfstedt, utredare på enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på Folkhälsomyndigheten och ansvarig för studien.

Om studien

SCB genomförde enkätundersökningen på Folkhälsomyndighetens uppdrag i november-december 2020. Ett slumpmässigt nationellt urval om 75 skolor gjordes. Totalt besvarades enkäten av 899 skolbarn i åldrarna 11, 13 och 15 år, fördelade över 42 skolor.

Studien innehåller ingen data kring vilka skolor som eventuellt bedrev distansundervisning under undersökningsperioden.

Läs mer

Så har skolbarns vardagsliv påverkats under covid-19-pandemin