Svara inte på bluffmejl som ser ut att handla om nationell folkhälsoenkät

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har fått information om att mejl skickas i myndighetens namn med förfrågan om deltagande i en nationell folkhälsoenkät. Mejlen kommer inte från Folkhälsomyndigheten. Allmänheten uppmanas att inte svara eller klicka på några länkar.

Svarsperioden för den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor 2021 är redan slut. Folkhälsomyndigheten gör inte någon undersökning nu som motsvarar den nationella folkhälsoenkäten.

Folkhälsomyndigheten vill uppmana den som nyligen fått ett mejl om deltagande, med löfte om premie för den som fyller i uppgifter, att inte öppna mejlet och att inte klicka på några länkar. Det är inte utskick som kommer från myndigheten.

Läs mer

Information från Konsumentverket om dina rättigheter som konsument om du utsatts för bluffmail