Uppdaterad information om SmiNet till användare

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Databasen SmiNet är i gång igen efter driftstopp på grund av ett intrångsförsök. Från och med tisdag eftermiddag fungerar återigen klinisk anmälan via webbformuläret. För att ytterligare öka säkerheten har en del justeringar gjorts vilket fortsatt kan innebära vissa begräsningar när det gäller inrapportering av data.

Begränsningarna gäller dels krav på TLS nivå 1.2 samt vitlistning av alla rapporterande kliniska laboratorier. Vid behov att rapportera via pdf-formulär finns nu en temporär lösning för detta via sminet.se.

Vid frågor eller problem med databasen hänvisas till vår ordinarie SmiNet-support.