Ämnesområden
År

2 träffar inom Nyheter filtrerat på Beredskap

  • Information om SmiNet till användare

    Publicerad:

    Databasen SmiNet är nu igång igen efter driftstopp på grund av ett intrångsförsök. Föratt ytterligare öka säkerheten har en del justeringar gjorts vilket innebärvissa begräsningar när det gäller inrapportering av data.

  • Folkhälsomyndigheten anmäler försök till dataintrång mot SmiNet

    Publicerad:

    Folkhälsomyndigheten har utsatts för försök till intrång i databasen SmiNet som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar. Det är fortfarande oklart om obehöriga kan ha kommit åt känsliga uppgifter.