Undersökningen European Web Survey on Drugs genomförs samtidigt i över 30 europeiska länder från mitten av mars till slutet av april. Syftet är att förstå hur användningen av narkotika ser ut, till exempel hur ofta och hur mycket olika droger används och vad de kostar. Undersökningen kan också komma att visa om restriktionerna under covid-19 har påverkat användningen av narkotika, och i så fall hur.

Frågorna besvaras anonymt på webben och undersökningen vänder sig till personer som är 18 år eller äldre. För att nå ut till målgruppen använder Folkhälsomyndigheten olika kanaler som Facebook, Instagram, Google och YouTube. Information om enkäten kommer också att spridas av andra aktörer, exempelvis ideella organisationer och sprututbytesmottagningar.

– Resultaten kommer att ge oss kunskap som kan användas för att stärka det europeiska narkotikaarbetet. Det kommer också att användas för att studera skillnader och likheter i narkotikaanvändningen mellan Europas länder, säger Anna Svensson, ansvarig utredare på Folkhälsomyndigheten.

Sammanställningen beräknas vara klar i början av 2022. De svenska resultaten publiceras då på Folkhälsomyndighetens webbplats. EU:s narkotikabyrå EMCDDA publicerar de europeiska resultaten på www.emcdda.eu.

Frågor om undersökningen kan skickas till drugsurvey@folkhalsomyndigheten.se.

Läs mer

Kategori: Nyhet