Den 6 mars infördes begränsningar i handeln för att minska trängsel och risken för smittspridning. Åtgärderna löper ut den 11 april.

Eftersom smittspridningen nu ökar i de flesta regionerna bedömer Folkhälsomyndigheten att åtgärderna behöver förlängas till och med den 2 maj.
– Den enskilt viktigaste åtgärden för att minska smittspridning och belastningen på vården är att hålla avstånd. Insatser som minskar trängsel underlättar för människor att följa rekommendationerna, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Enligt de förslag som nu skickas på remiss kommer maxantalet på femhundra personer för verksamheters totala yta att ligga kvar.

Butiker, gallerior och köpcentrum ska även vidta lämpliga åtgärder för att besökare kommer en och en utan sällskap med någon annan person. Personer i behov av stöd samt barn är undantagna från uppmaningen att gå in i butiker en och en.

För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett och samma sällskap endast får uppgå till en person. Detta gäller dock inte barn eller andra personer i behov av stöd.

Den som driver ett serveringsställe ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20.30 och klockan 05.00. Däremot är det möjligt för serveringsställen att hålla öppet för försäljning av mat och dryck för avhämtning.

Bestämmelserna förslås träda ikraft den 12 april och gälla till och med den 2 maj 2021.

Läs mer

Tillsynsvägledning för verksamheter gällande covid-19-lagen [Länk borttagen 2022-04-01]

Kategori: Nyhet