Orsakerna till övervikt och fetma beror på en rad olika faktorer, men matkonsumtionen är en av de viktigaste. De senaste årtiondenas utveckling av övervikt och fetma i hela befolkningen är en tydlig indikation på att konsumtionen av mat har förändrats och att förändringen till stor del beror på omgivande faktorer. Matmiljön, det vill säga den sociala och fysiska miljön som människor lever i påverkar både förhållningssättet till och människors konsumtion av mat. Det handlar bland annat om utbud, tillgänglighet, marknadsföring och sociala normer.

– Om matmiljön utformas hälsofrämjande kan den bidra till en mer jämlik hälsa. Men som den ser ut idag riskerar den att bidra till mer ojämlikhet, säger utredaren Lena Hansson.

Kunskapsläget om matmiljön och dess betydelse för den matrelaterade hälsan utvecklas kontinuerligt. I ett nytt faktablad beskriver Folkhälsomyndigheten faktorer i vår närmaste matmiljö som har betydelse för den matrelaterade hälsan.

– Det är angeläget att få mer kunskap om hur den sociala och fysiska matmiljön ser ut i Sverige för att kunna bromsa utvecklingen av övervikt och fetma, säger Lena Hansson.

Övervikt och fetma ökar bland 16–19-åringar

På Världsfetmadagen presenterar Folkhälsomyndigheten även ny data över utvecklingen av övervikt och fetma bland 16–19-åringar från 1980 till 2020. Liksom för andra åldersgrupper finns ingen tendens till avmattning, utan förekomsten av övervikt och fetma fortsätter att öka.

– Gymnasieungdomarna är en grupp som har stått inför särskilda utmaningar under covid-19-pandemin. Fjärr- och distansundervisningen har inneburit att många vardagliga rutiner kring mat, sömn och fysiska aktivitet har påverkats. Faktorer som vi vet är viktiga för det allmänna välmåendet, men även för utvecklingen av övervikt och fetma, säger Lena Hansson.

Fakta Världsfetmadagen

Världsfetmadagen (World Obesity Day) nyinstiftades 4 mars 2020. Då lanserades ett ramverk, ROOTS, för åtgärder och policys som kan anpassas till olika länder och situationer. De fem områdena som ramverket lyfter är; erkänna fetma som en multifaktoriell och kronisk sjukdom, övervaka utvecklingen av fetma och utvärdera insatser, förebygg och behandla fetma samt använd ett systembaserat arbetssätt.

Läs mer

Kategori: Nyhet