Inbjudan att delta skickas under den här veckan ut till cirka 4 500 personer där merparten tidigare har deltagit i nationella undersökningar av pågående covid-19-infektion. Endast inbjudna personer kan anmäla sig till studien och det är helt frivilligt att delta.

Deltagarna får själva lämna ett blodprov genom ett stick i fingret i sitt hem. Blodet samlas därefter upp på filterpapper och skickas till ett laboratorium. Provet analyseras för att undersöka om det finns antikroppar mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19, i blodet.

Syftet med studien är att få en djupare kunskap om smittspridningen i befolkningen och det immunsvar som väcks i kroppen efter infektionen. Studien är en av flera undersökningar som genomförs av Folkhälsomyndigheten för att få en övergripande bild av smittspridningen i landet.

Resultaten från antikroppsstudien väntas vara klara i början av juni.

Läs mer

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i stadsdelen Rinkeby-Kista, Stockholm, 22–24 juni 2020

Kategori: Nyhet