Nu söker Folkhälsomyndigheten läkare för att hålla koll på covid-19 och influensaläget

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten följer noggrant hur covid-19 och influensa sprids i landet. Ett enkelt näsprov kan bidra till att övervaka sjukdomarna. Därför söker myndigheten läkare som vill hjälpa till med provtagningen.

För att veta hur covid-19 och influensa sprider sig i befolkningen och kunna informera vården, myndigheter och allmänhet övervakar Folkhälsomyndigheten sjukdomarna. Sentinelprovtagning är en av övervakningsmetoderna. Det innebär att frivilliga läkare tar ett näsprov på patienter med akut luftvägsinfektion eller influensaliknande symtom och skickar det till Folkhälsomyndigheten för kostnadsfri analys. Sentinelövervakningen 2021-2022 startade vecka 40 och pågår till och med vecka 20 2022.

Genom sentinelprovtagningen kan Folkhälsomyndigheten fastställa hur stor andel av patienterna som verkligen har covid-19 eller influensa. Det är särskilt viktigt att övervakningen är aktiv i början av vintern, för att kunna se när influensan börjar spridas och vilka stammar som cirkulerar. Det första sentinelprovet positivt för SARS-CoV-2 påvisade vecka 43, och det första provet som var positivt för influensa påvisades vecka 44. Både SARS-CoV-2 och influensavirus analyseras med helgenomsekvensering för att kunna studera om skillnader mellan vaccinstammar och de virus som cirkulerar påverkar respektive vaccinskydd.

Folkhälsomyndigheten söker nu fler läkare som vill hjälpa till med sentinelprovtagningen. Alla mottagningar och enskilda läkare i öppenvården som tar emot patienter med luftvägsinfektioner är välkomna att anmäla sig.

Läs mer