Uppföljande studie om antikroppar mot SARS-CoV-2 bland äldre

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

I Göteborg genomförs en andra studie för att mäta förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 hos personer födda 1944 som ingår i H70-studierna. Syftet är denna gång att följa upp effekten av vaccinationerna i åldersgruppen.

En första studie av antikroppar mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, gjordes i mars 2021 inom ramen för H70-studierna för deltagare födda 1944. Studien genomfördes innan den breda vaccinationen mot covid-19 startade. Nu genomförs en andra studie för att mäta förekomsten av antikroppar i denna grupp efter det omfattande vaccinationsprogrammet.

Personer över 70 år tillhör riskgruppen för allvarlig covid-19-infektion och den stora majoriteten i åldersgruppen har valt att vaccinera sig mot covid-19. Cirka 1 500 personer har i den nu aktuella uppföljningen erbjudits ett nytt antikroppstest. Samtliga personer är födda 1944 och hemmahörande i Göteborgs kommun samt ingår i urvalet för H70-studierna – en befolkningsstudie av äldre i Göteborg.

H70-studierna i Göteborg (Göteborgs universitet.se)

I den nya studien tas blodprover vid ett tillfälle under vecka 45 och därefter analyseras proverna för att kartlägga förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2. Det är helt frivilligt att delta och alla som testar sig kommer att få ta del av sitt provsvar.

Det är bara personer som har fått en inbjudan som kan delta i just denna provtagning. Deltagarna har även erbjudits att besvara en enkät med frågor som bland annat relaterar till hur levnadsvanorna har förändrats under pandemin och inställningen till vaccination mot covid-19.

Studien genomförs av Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och H70-studierna vid Göteborgs universitet (AgeCap) samt med stöd från Försvarsmakten.

Resultaten från studien kommer att redovisas på AgeCaps, Folkhälsomyndighetens och Västra Götalandsregionens webbplatser under vintern.

Kontaktpersoner

  • Folkhälsomyndigheten: Presstjänsten 010-205 21 00 media@folkhalsomyndigheten.se
  • Göteborgs Universitet: Ingmar Skoog 031-343 86 40
  • Västra Götalandsregionen: Presstjänsten VGR, tfn 010-441 41 99

Läs mer