Åttonde nationella undersökningen för att mäta förekomst av covid-19

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten genomför nu en åttonde nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Erbjudandet om att delta skickades ut den 11 oktober.

Syftet med undersökningen är att uppgifterna ska komplettera kunskapen från regionernas löpande inrapportering av covid-19-fall och användas för att göra modelleringar av smittspridningen. Undersökningen ger även möjlighet att få mer information om vilka symtom som förknippas med covid-19.

Knappt 11 500 personer bjuds in att delta i undersökningen som genomförs den 15–19 november. De personer som får erbjudandet är i åldrarna 1–96 år och är slumpvis utvalda från en panel. Folkhälsomyndigheten önskar att även de som har vaccinerats mot covid-19 eller som har haft covid-19 ska delta. Det går inte att anmäla sig till undersökningen om man inte är inbjuden.

Deltagarna får ta prov på sig själva från näsa, svalg och saliv. Analysen av proverna visar om deltagaren har en pågående infektion, men inte om personen har haft covid-19 tidigare.

För genomförandet av studien har Folkhälsomyndigheten beviljats stöd från Försvarsmakten som framför allt hjälper till med upphämtningen av prover från deltagarnas hem. Resultaten väntas vara klara i slutet av november.

Läs mer

Förekomsten av covid-19 i Sverige 21-24 april och 25-28 maj 2020

Förekomsten av covid-19 i Sverige 24-28 augusti och 21-25 september 2020

Förekomsten av covid-19 i Sverige 30 november–4 december 2020

Förekomsten av covid-19 i Sverige 12–16 april 2021

Förekomst av covid-19 i Sverige hos barn och unga, 13–17 september 2021