Ny nationell strategi för miljöbalkstillsynen

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Nu finns en nationell strategi för miljöbalkstillsyn som tagits fram gemensamt av Folkhälsomyndigheten och flera andra myndigheter. Prioriterade fokusområden inom hälsoskydd inkluderar inomhusmiljön i bostäder, skolor och förskolor.

Syftet med den nationella strategin är att skapa en mer enhetlig och effektiv tillsyn av miljöbalken. Strategin är ett samlat dokument som omfattar hela miljöbalkens område, inklusive hälsoskydd och innehåller prioriterade fokusområden.

Folkhälsomyndigheten lyfter under åren 2022-2024 följande fokusområden för hälsoskyddtillsynen:

  • Inomhusmiljö i bostäder
  • Inomhusmiljö och egenkontroll i förskolor och skolor
  • Bassängbad

Genom tillsyn av dessa områden skapas förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Verksamhetsutövarna inom exempelvis skola och förskola ska ha rutiner och arbeta förebyggande för att säkerställa en god inomhusmiljö. Detta minskar i sin tur risken för att inomhusmiljön påverkar människors hälsa negativt och kan också minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar.

Folkhälsomyndigheten publicerar idag också en ny plan för tillsynsvägledning som kompletterar den nationella strategin. Planen beskriver de tillsynsvägledande insatser som Folkhälsomyndigheten planerar att genomföra under åren 2022–2024.

Läs mer