Nya resultat från undersökning av förekomsten av covid-19 hos barn och unga

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Ett stickprov bland Sveriges barn och unga från mitten av september visar att uppskattningsvis 0,4 procent var positiva för viruset SARS-CoV-2 som ger upphov till covid-19. Resultaten pekar på att det inte är fler barn och unga som är smittade nu än i våras trots att deltavarianten nu helt dominerar i landet.

Folkhälsomyndigheten genomför under pandemin återkommande stickprovsundersökningar för att uppskatta förekomsten av covid-19 i Sverige. I mitten av september 2021 genomfördes den sjunde undersökningen på nationell nivå. Prov från 316 slumpvis utvalda barn och unga i åldern 1–19 år visade att uppskattningsvis 0,4 procent var positiva för SARS-CoV-2 i den provtagna gruppen. Resultatet kan jämföras med motsvarande stickprovsundersökning som gjordes i april 2021 där resultatet låg på uppskattningsvis 0,5 procent. I den nu aktuella stickprovsundersökningen var samtliga prov av deltavarianten. Vid motsvarande undersökning i april var majoriteten av de positiva fallen infekterade av alfavarianten.

– Jämfört med stickprovsundersökningen i april är förekomsten av SARS-CoV-2 i september likvärdig och båda visar att det fortsatt finns en förekomst bland barn och ungdomar. Det överensstämmer också med det vi ser i den storskaliga testningen. Även om få av de som testas i dagsläget är positiva för covid-19 och smittspridningen i landet minskar i alla åldersgrupper bedömer vi att alla över sex år som har symtom fortsatt bör testas. Detta för att identifiera fall av covid-19 och kunna vidta smittskyddsåtgärder, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef och biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Det begränsade antalet positiva stickprov i september gör att vidare epidemiologiska analyser inte är möjliga och det är inte möjligt att uppge förekomst på regional nivå.

Resultaten är en av de delar som ligger till grund för arbetet med att följa sjukdomens spridning i samhället, skatta mörkertalet samt för modellering av smittspridningen.

Folkhälsomyndigheten genomför de här undersökningarna om förekomst av covid-19 med stöd från Försvarsmakten.

Folkhälsomyndigheten genomför även undersökningar av förekomst av antikroppar efter genomgången covid-19 eller vaccination - i blodgivarprover och i blodprover från öppenvården. Mer om Undersökningar avseende genomgången infektion

Läs mer