Världspoliodagen 2021: Vägen mot en poliofri värld

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Den avslutande fasen av arbetet med att utrota polio har inletts och målet är en poliofri värld år 2026. En förutsättning för att lyckas är tillgång till vacciner och effektiva vaccinationsprogram samt en säker inneslutning av poliovirus i särskilda laboratorier.

Den 24 oktober inträffar Världspoliodagen för att hedra Dr. Jonas Salk och hans medarbetare som utvecklade det första vaccinet mot polio. I början av 1920-talet var polio en av de mest fruktade sjukdomarna som varje år ledde till att hundratusentals barn förlamades. Med lanseringen av Världshälsoorganisationens (WHO) senaste version av den strategiska utrotningsplanen (Polio Eradication Strategy 2022-2026) ska nu processen slutföras att helt utrota sjukdomen.

Polio Eradication Strategy 2022-2026

Milstolpar

För att bekämpa sjukdomen lanserade WHO 1988 the Global Polio Eradication Initiative (GPEI) som genom politiska åtaganden och omfattande vaccinationsinsatser resulterat i att spridningen av polio minskat avsevärt. Det har även gjorts stadiga framsteg på vägen mot utrotning av polioviruset. Vildtyps poliovirus typ 2 och 3 (WPV2 och WPV3) förklarades utrotade 2015 respektive 2019. WHO:s senaste milstolpe nåddes i augusti 2020 då den afrikanska regionen certifierades som fri från vildtyps poliovirus.

Aktuellt läge

Spridning av poliovirus typ 1 (WPV1) sker idag endast i två länder. Under 2021 har det hittills påvisats två fall, ett fall i Afghanistan och ett fall i Pakistan.

I de länder där det levande orala poliovaccinet (OPV) har använts eller fortfarande används finns viss risk för att virus sprids till omgivningen och orsakar fall av vaccinderiverad polio. Antalet fall av vaccinderiverad polio har minskat jämfört med 2020. Majoriteten av fallen orsakas av vaccinderiverat poliovirus typ 2 (VDPV2).

Situationen med polio är fortfarande så allvarlig att WHO klassar situationen som ett internationellt hot mot människors hälsa.

Inneslutning av poliovirus

Ett led i utrotningsarbetet är att begränsa antalet laboratorier som arbetar med poliovirus eller förvarar patientprover och provmaterial som kan innehålla poliovirus. Endast certifierade anläggningar som uppfyller högt ställda krav på hantering av biorisker kommer att tillåtas hantera eller förvara poliovirus eller provmaterial som kan innehålla poliovirus. I Sverige finns det en sådan anläggning.

Fakta om polio

Polio, som också kallas barnförlamning, är en smittsam och ibland dödlig infektionssjukdom. Viruset utsöndras med avföringen och smittan sprids via avloppsförorenade vatten eller vid nära kontakt mellan människor. De flesta polioinfektioner är symtomfria men cirka en av 200 smittade personer drabbas av förlamningar.

Läs mer om polio och Världspoliodagen