September

Lyssna

Ämnesområden
År

13 träffar inom Nyheter

 • Det här gäller kring covid-19 från 29 september

  Publicerad:

  Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd och rekommendationer riktade mot verksamheter tas bort den 29:e september. Uppmaningen att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19 finns kvar. Fortsatt gäller också åtgärderna mot smittspridning inom vård- och omsorg.

 • Påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till alla som är 80 år och äldre

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer med ökad risk för svår covid-19 erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot sjukdomen. Beslutet omfattar personer i särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemsjukvård och hemtjänst samt alla som är 80 år och äldre.

 • Nu kan media återigen vara med på plats på pressträffarna varje torsdag

  Publicerad:

  Från och med torsdagen den 30 september är journalister som bevakar de myndighetsgemensamma pressträffarna välkomna att delta på plats i Folkhälsomyndighetens lokaler i Solna. Möjligheten att delta digitalt finns kvar.

 • Små förändringar i psykisk hälsa och suicid under covid-19-pandemin

  Publicerad:

  Trots restriktioner, hemmaarbete och färre sociala kontakter tycks folkhälsan inte ha påverkats i någon större omfattning när det handlar om psykisk hälsa och suicid. Det framgår av två nya publikationer om covid-19-pandemins första år som Folkhälsomyndigheten publicerar idag.

 • Faktablad om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten publicerar sju faktablad om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige.

 • Barn 12 till 15 år kan få vaccination mot covid-19 från oktober

  Publicerad:

  Barn från 12 års ålder kommer erbjudas vaccination mot covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att regionerna börjar erbjuda vaccinationerna tidigare, från andra veckan i oktober.

 • Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga efter den 29 september

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten bedömer att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-

 • Många barn med luftvägsinfektioner men liten andel har covid-19

  Publicerad:

  Just nu har många barn och unga symtom på luftvägsinfektioner som snuva och hosta. Men det mesta som sprids i grupperna är annat än covid-19, visar Folkhälsomyndighetens analys.

 • Samordning och samverkan viktigt för att förebygga suicid bland äldre

  Publicerad:

  Suicid är en allvarlig folkhälsofråga där riskfaktorerna för äldre personer behöver uppmärksammas mer. Folkhälsomyndigheten har sammanfattat viktiga förebyggande åtgärder för att hjälpa äldre, där samordning och utbildning är centralt. Ett ökad samarbete mellan olika aktörer är också temat för den

 • Många restriktioner tas bort den 29 september

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten bedömer att planen för avveckling av restriktioner som infördes på grund av covid-19 kan fortsätta och har därför rekommenderat regeringen att nästa steg kan tas den 29 september.