September

Lyssna

Ämnesområden
År

2 träffar inom Nyheter filtrerat på Psykisk hälsa och suicidprevention

  • Små förändringar i psykisk hälsa och suicid under covid-19-pandemin

    Publicerad:

    Trots restriktioner, hemmaarbete och färre sociala kontakter tycks folkhälsan inte ha påverkats i någon större omfattning när det handlar om psykisk hälsa och suicid. Det framgår av två nya publikationer om covid-19-pandemins första år som Folkhälsomyndigheten publicerar idag.

  • Psykisk ohälsa hos äldre - ett folkhälsoproblem som ofta går att förebygga

    Publicerad:

    Var tredje kvinna och var femte man över 77 år uppger att de har besvär med ångest. Men trots att många äldre personer lever med psykisk ohälsa visar undersökningar att äldre ofta inte får hjälp. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram ett nytt kunskapsstöd för att stärka välbefinnandet bland äldre