Faktablad om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten publicerar sju faktablad om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige.

Faktabladen bygger på resultat från befolkningsundersökningen sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017 (SRHR2017). Undersökningen är en enkätstudie där personer i åldern 16-84 år fick svara på frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Faktabladen baseras på enkäten och på två fördjupningsstudier som gjordes i anslutning till SRHR2017.

– Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ofta komplexa frågor, men nu finns resultaten från flera kapitel ur undersökningen sammanfattade. Vi hoppas att dessa faktablad gör kunskapen tillgänglig för fler och att de kommer att användas både inom professioner och civilsamhället, säger Desireé Ljungcrantz, tillförordnad enhetschef.

De sju faktabladen inkluderar:

  • sexuella trakasserier och våld
  • sexliv, relationer och sexuell egenmakt
  • sexualitet och digitala arenor
  • pornografianvändning och sexuell hälsa
  • sex mot ersättning
  • undervisning i sex och samlevnad
  • sexuell kommunikation och samtycke

Folkhälsomyndighetens uppdrag

Folkhälsomyndigheten ska verka för kunskapsutveckling, kunskapsförmedling, nationell samordning och uppföljning inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Inom ramen för arbetet med SRHR har Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell handlingsplan för att stärka och utveckla det nationella arbetet med SRHR. Myndigheten har även ett uppdrag att ge stöd till myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer inom SRHR i syfte att implementera den nationella strategin för SRHR från 2020 vars övergripande mål är en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen.

Läs mer