Folkhälsomyndigheten efterlyser ökat skydd för barn och unga mot nikotinberoende

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Viktiga aspekter saknas för att uppnå målet om att skydda barn och unga mot ett nikotinberoende. Folkhälsomyndigheten har idag svarat på regeringens remiss SOU 2021:22, Hårdare regler för nya nikotinprodukter, och förespråkar förbud mot smaksatta nikotinprodukter.

Myndigheten är positiv till de förslag i utredningen som bland annat innebär att tobaksfria nikotinprodukter omfattas av en skyddslagstiftning som motsvarar regleringen för andra liknande produkter. Detta är något som myndigheten sedan tidigare efterfrågat.

Myndigheten är också positiv till förslaget om en skärpning av regleringen för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som föreslås genom ett förbud mot smaksättning. Sedan tidigare finns ett förbud mot karakteristisk smak hos cigaretter och rulltobak.

Men Folkhälsomyndigheten anser också att viktiga aspekter för att uppnå målet om att skydda barn och unga mot nikotinberoende saknas i utredningens förslag.

Nikotin innebär hälsorisker och är starkt beroendeframkallande. Produkter med nikotin kan fungera som inkörsport till bruk av tobaksprodukter, och smaksättning gör dem extra attraktiva. Folkhälsomyndigheten anser att smaksättning av tobaksfria nikotinprodukter också bör förbjudas för att förebygga att barn och unga börjar använda sådana produkter.

Remissvaret har överlämnats till regeringen.

Läs mer

Remissyttrande: Socialdepartementet: Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)