Fortsatt minskning av bekräftade covid-19-fall i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Covid-19 sprids fortfarande i samhället på en betydande nivå, men antalet bekräftade fall av covid-19 minskade jämfört med vecka 12.

Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att antalet bekräftade fall på nationell nivå under vecka 13 uppgick till strax under 5 000, en minskning med 30 procent jämfört med föregående vecka. Totalt testades närmare 28 000 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en minskning med 22 procent jämfört med vecka 12. Av de provtagna individerna var 17 procent positiva, samma andel som för veckan innan. Det är fortfarande skillnader i smittspridning och provtagning inom landet, och mörkertalet är fortsatt högre än tidigare under pandemin, eftersom testningen sedan en tid koncentreras till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Antalet nyinlagda patienter på intensivvårdsavdelning minskar sedan vecka 6. Hittills har 17 patienter med covid-19 rapporterats in som nyinlagda på IVA under vecka 13. Sedan vecka 8 minskar även antalet avlidna. Vecka 11 har det hittills rapporterats att 190 personer avlidit, och föregående tre veckor (vecka 8-10) var medeltalet 263 dödsfall per vecka.

Vaccination fortfarande viktig

– Pandemin är inte över, och smittspridningen i samhället är fortfarande väsentlig. Vi ser också att antalet fall i delar av Europa ökar nu. Därför är det fortsatt viktigt att vaccinera sig, och att upprätthålla skyddet med hjälp av påfyllnadsdoser när det rekommenderas. På så sätt får vi ett gott skydd mot svår sjukdom i befolkningen, säger Anders Lindblom, statsepidemiolog.

Sedan i måndags rekommenderas alla över 65 års ålder en fjärde dos vaccin. Andelen personer som är 18 år och äldre i Sverige som fått tre doser vaccin är nu 63 procent. Av de som är 80 år och äldre har 57 procent fått fyra doser vaccin.

Läs mer

Aktuell veckorapport om covid-19