Säsongen för TBE närmar sig

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

För personer som vistas i riskområden är det nu hög tid att ta ställning till vaccination mot TBE enligt rekommendationerna från regionernas smittskyddsenheter. År 2021 anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än något tidigare år. Det visar Folkhälsomyndighetens sammanställning.

Fästingar är aktiva under vår, sommar och höst. Även om det hittills i år bara har rapporterats in ett fåtal TBE-fall, är det hög tid för personer som kommer att vistas i riskområden att ta ställning till vaccination inför årets fästingsäsong. Detta i enlighet med rekommendationerna från regionernas smittskyddsenheter.

– Fallen av TBE rapporteras numera från Gävle kommun och söderut, och har successivt spridit sig västerut. Under 2021 ökade förekomsten i stort sett i alla regioner. Därför är det viktigt att man tar ställning till vaccination enligt de regionala rekommendationer som finns där man planerar att befinna sig, säger avdelningschef Britta Björkholm.

Ökning av fall

Totalt rapporterades 533 fall av TBE under år 2021. Det är det högsta antalet fall på nationell nivå som rapporterats in i Sverige. Jämfört med föregående år är det en fördubbling. Flest fall rapporterades in under september och majoriteten blev smittade i Sverige.

Troligen beror den stora uppgången under 2021 på flera olika faktorer som exempelvis:

  • En uppgång i smågnagarpopulationen under år 2020, det vill säga skogssork och skogsmus.
  • Gynnsamma väderförhållanden för fästingar och människor att träffa på varandra utomhus
  • Pandemin kan också ha bidragit till att fler människor än vanligt vistades ute i naturen och riskerade att bli fästingbitna

Figur 1. Antalet rapporterade fall av TBE under åren 2007-2021.

Linjediagram över antalet rapporterade fall av TBE under åren 2007-2021. Diagrammet visar en kraftig ökning av antalet fall 2021.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Figur 2. Antalet smittade TBE-fall per kommun år 2021.

Kartdiagram över antalet smittade fall av TBE per kommun 2021.

Skydd mot fästingar

Fästingar brukar trivas i gräs- och buskvegetation, särskilt där det är fuktigt. De är aktiva under vår, sommar och höst. Eftersom fästingarna ofta tar ganska lång tid på sig att välja ett lämpligt bettställe kan följande råd minska risken för att bli fästingbiten:

  • Kontrollera huden och kläderna regelbundet för att upptäcka och ta bort eventuella fästingar.
  • Inspektera hela kroppen efter det att du har vistats i fästingområde.
  • Heltäckande kläder skyddar delvis mot fästingbett.

Läs mer