Nytt nationellt vaccinationsprogram mot pneumokockinfektion för personer i riskgrupper

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Det första nationella vaccinationsprogrammet för personer i riskgrupper införs snart i Sverige. Folkhälsomyndighetens målsättning är att programmet mot pneumokockinfektion ska kunna starta hösten 2022.

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner och ger allvarligast sjukdom hos små barn, äldre och personer med vissa sjukdomar och tillstånd. Vaccination av äldre och riskgrupper har rekommenderats sedan 1990-talet och erbjudits av regionerna. Barn har erbjudits vaccination mot pneumokockinfektion inom barnvaccinationsprogrammet sedan 2009, och det programmet berörs inte av det nya programmet för personer i riskgrupper.

I januari 2022 beslutade regeringen att införa ett nytt nationellt vaccinationsprogram mot pneumokockinfektion, ett särskilt vaccinationsprogram för personer som ingår i riskgrupper. Regionerna blir därmed skyldiga att erbjuda vaccinationen, den blir kostnadsfri för individen och vaccinationerna ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret (NVR).

Detta program blir det första nationella vaccinationsprogrammet som riktar sig till vuxna, och det första för riskgrupper. Vilka riskgrupper som kommer att omfattas av vaccinationsprogrammet är ännu inte helt bestämt, men det kommer sannolikt vara samma medicinska riskgrupper som framgår av Folkhälsomyndighetens rekommendationer (se länken ”Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper” nedan). Den största förändringen blir att vaccination mot pneumokockinfektion ska erbjudas till personer som är 75 år, jämfört med den nuvarande rekommendationen som omfattar personer 65 år och äldre.

̶ Det är väldigt glädjande att vi nu får ett nationellt vaccinationsprogram, och att personer i riskgrupper därmed kan få vaccinationen gratis i hela landet, säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten tar fram föreskrifter

Formellt träder vaccinationsprogrammet i kraft den 1 mars, men innan vaccinationer kan ske inom ramen för programmet behöver flera saker komma på plats: Bland annat behöver vacciner vara upphandlade, NVR förberedas för att kunna ta emot information om givna vaccinationer och rutiner etableras på både regional och lokal nivå för beställning av vaccin, genomförande av vaccinationer och rapportering till NVR. Målsättningen är att programmet ska kunna starta under hösten 2022. Det finns inte någon anledning att skjuta upp vaccinationer av medicinska riskgrupper i väntan på att det nationella vaccinationsprogrammet ska starta.

Folkhälsomyndigheten kommer att ta fram föreskrifter som närmare reglerar programmet och regionernas skyldigheter. Dessa kommer att skickas ut på remiss under våren 2022.

Läs mer