Viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Trots att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer är det många som inte söker hjälp. I en kommunikationssatsning lyfter nu myndigheter och organisationer gemensamt att det är viktigt att tala om psykisk ohälsa.

Ungefär en av fyra personer äldre än 65 år har någon form av psykisk ohälsa som kan påverka det dagliga livet och försämra livskvaliteten. Men det är inte alla som skulle behöva hjälp som söker den.

Det kan bero på att symptombilden ser annorlunda ut när man blir äldre och för en del kan det kännas svårt att tala om psykisk ohälsa.

– Äldre personers psykiska ohälsa behöver uppmärksammas mycket mer. Det handlar dels om att vård- och omsorgspersonal behöver bli bättre på att känna igen symptom, dels om att öka kunskapen hos de äldre själva, säger Ylva Ginsberg, medicinskt sakkunnig i psykiatri på Socialstyrelsen.

Fem myndigheter och två brukarorganisationer står bakom en gemensam kommunikationssatsning med filmer i väntrumsteve, på SVT:s Anslagstavlan och i sociala medier, med uppmaningen att våga tala om psykisk ohälsa och söka hjälp vid behov.

Suicid, självmord, är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Under 2020 var det 290 personer äldre än 65 år, främst män, som dog i suicid, enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Men med rätt kunskap och stöd kan både psykisk ohälsa och suicid förebyggas.

– Ökad kunskap om psykisk hälsa kan göra det lättare att prata med andra om hur man mår. Vi behöver också alla bli bättre på att upptäcka riskfaktorer, och att stärka friskfaktorer. Social gemenskap, delaktighet och hälsosamma levnadsvanor kan både främja äldres psykiska välbefinnande och förebygga psykisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Hos myndigheterna och organisationerna finns informationsmaterial och kunskapsstöd om psykisk hälsa hos äldre och som riktas till såväl yrkesverksamma, som till äldre personer och deras närstående.

Information om kommunikationssatsningen

  • Filmerna om psykisk ohälsa hos äldre och informationsskriften ”Våga tala om psykisk ohälsa” är resultatet av ett samarbete mellan E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa), Riksförbundet Hjärnkoll och SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering) och Socialstyrelsen.
  • Kommunikationssatsningen pågår under februari–maj 2022. Filmerna visas i väntrumsteve, på SVT:s Anslagstavlan och i sociala medier.
  • Broschyren ”Våga tala om psykisk ohälsa” riktas till äldre och deras anhöriga och är främst tänkt att delas ut inom primärvård och den kommunala hälso- och sjukvården.. Den bygger på myndigheternas samlade kunskap och innehåller citat både från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och från experter inom området.
  • Skriften tar upp vad psykisk ohälsa är, hur den kan yttra sig, när det är dags att söka hjälp och var hjälpen finns. Den innehåller även tips på saker man kan göra för att främja sin psykiska hälsa.

Läs mer: