Förslag om anmälningsplikt för att motverka legionellasmitta från kyltorn

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten föreslår att en anmälningsplikt införs för kyltorn för att motverka och förebygga spridning av legionellabakterier.

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder för att motverka och förebygga smittspridning av legionellabakterier från kyltorn och för att underlätta smittspårning vid utbrott.

Myndigheterna föreslår att en anmälningsplikt införs i förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Syftet är att de kommunala tillsynsmyndigheterna ska få kännedom om var kyltornen är belägna och vem som är verksamhetsutövare. Detta kommer att underlätta förebyggande tillsyn samt smittspårning vid eventuella sjukdomsutbrott av legionella. I förlängningen är målet med förslaget en minskad risk för fall och utbrott av legionellasmitta orsakade av kyltorn.

En anmälningsplikt medför också skärpta krav på egenkontroll för verksamhetsutövaren eftersom anmälningspliktiga verksamheter omfattas av krav enligt egenkontrollförordningen. Detta förväntas leda till förbättrad skötsel av kyltornen.

För att kommunerna även ska få kännedom om kyltorn inom tillståndspliktiga verksamheter föreslås att verksamheterna, via de årliga miljörapporterna (NFS 2016:8) ska rapportera till tillsynsmyndigheten om de har kyltorn.

Läs mer