Fortsatt hög tillgång på narkotika i Europa

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Tillgången på narkotika i Europa har varit fortsatt hög under 2020, visar en ny rapport från EU:s narkotikabyrå EMCDDA. Både i Europa och Sverige är cannabis den vanligaste drogen. Precis som föregående år fortsätter cannabis som blandats upp med syntetiska cannabinoider att orsaka stora hälsorisker.

Den nya rapporten ”Europeisk narkotikarapport 2022: Trender och utveckling” publiceras av EU:s narkotikabyrå EMCDDA. Rapporten beskriver bland annat hur marknaden, användningen och skadorna av narkotika ser ut i Europa. EMCDDA har även undersökt covid-19-pandemins påverkan på narkotikaområdet under år 2020 och 2021.

– Slutsatsen i rapporten är att narkotikamarknaden i Europa generellt inte verkar ha påverkats så mycket av förändringarna under pandemin, men att fler digitala tjänster kan ha utvecklats och blivit vanligare, säger enhetschef Joakim Strandberg.

Följer europeiskt mönster

Den svenska situationen följer överlag det europeiska mönstret vad gäller användning, distribution och narkotikabeslag. I Europa anger omkring 83 miljoner människor, knappt 29 procent av befolkningen mellan 15 och 64 år, att de någon gång använt narkotika. I Sverige är siffran lägre, drygt 18 procent. Både i Sverige och i övriga Europa är det fler män än kvinnor som använder narkotika.

I årets rapport lyfter EMCDDA fram den ökande styrkan, och därmed ökande halten av den psykoaktiva komponenten THC, i cannabisprodukter i Europa. Både marijuana och hasch har ökat i styrka. Det kommer också allt fler rapporter om att cannabis, särskilt växtbaserade läkemedel och haschprodukter med låg THC-halt, har blandats upp med syntetiska cannabinoider som vid användning kan medföra stora hälsorisker.

– De här drogerna kan vara mycket potenta och giftiga, och utgör därför en fara för hälsan. Dessutom är individer inte alltid medvetna om att innehållet är spetsat. Starka syntetiska cannabinoider kan orsaka mer intensiv förgiftning och psykiska, fysiska och beteendemässiga effekter än cannabis. Både fall av allvarlig och dödlig förgiftning har rapporterats i Europa, säger Joakim Strandberg.

Läs mer