Nya faktablad belyser hälsan hos personer inom hbtqi-gruppen

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Hbtqi-personer har generellt en sämre hälsa än befolkningen i stort. Genom två nya faktablad vill Folkhälsomyndigheten öka kunskapen och stärka hälsan hos gruppen. Det handlar både om psykisk ohälsa bland transpersoner, och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland homosexuella, bisexuella och transpersoner.

Unga transpersoners erfarenheter av psykisk ohälsa, suicidalitet och självskada står i fokus i ett av de nya faktablad som Folkhälsomyndigheten publicerar. I faktabladet beskrivs också riskfaktorer för psykisk ohälsa och skyddsfaktorer som minskar psykiskt lidande hos gruppen.

Det andra faktabladet uppmärksammar den sexuella och reproduktiva hälsan (SRHR) bland homosexuella, bisexuella och transpersoner. Teman som lyfts fram är bland annat sexuell nöjdhet, utsatthet för sexuella övergrepp och sexrelaterade aktiviteter på internet.

– Vi vet att hbtqi-personer generellt har en sämre hälsa än befolkningen i stort, och fördjupad kunskap är en viktig del i arbetet för att stärka hälsan hos gruppen. Med de här faktabladen hoppas vi att kunskapen blir mer tillgänglig för personer som på olika sätt arbetar med att främja hälsa och förebygga ohälsa, säger Desireé Ljungcrantz, tillförordnad enhetschef.

Begrepp

Hbtqi är ett paraplybegrepp som inbegriper homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt personer med intersexvariation.
Hbtqi-personer är en heterogen grupp, där behov och åtgärder ibland sammanfaller och kan samordnas för hela hbtqi-gruppen. Ibland rör det sig snarare om särskilda behov för bara en grupp inom gruppen, eller ett gemensamt behov för ett par av grupperna.

Läs mer