Stor undersökning ger bild av narkotikabruket i Sverige

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

En undersökning bland personer som använder narkotika visar att narkotika ofta används för rusets eller för nöjes skull. Även självmedicinering mot psykisk ohälsa eller andra hälsoproblem anges som motiv till användningen. I Sverige har drygt 5 500 personer deltagit i undersökningen, som EU:s narkotikabyrå EMCDDA tillsammans med Folkhälsomyndigheten står bakom.

År 2021 deltog Sverige för första gången i den europeiska webbundersökningen om narkotika, European Web Survey on Drugs, som genomfördes av EU:s narkotikabyrå EMCDDA i samarbete med 30 deltagande länder.

Totalt besvarades enkäten av cirka 50 000 personer som använder narkotika, varav cirka 5 500 i Sverige.

Cannabis vanligast

Resultatet från undersökningen visar användningsmönster, köpvanor och upplevelser bland personer som brukar narkotika. Det handlar till exempel om hur mycket, hur ofta och varför olika substanser används.

– Undersökningen visar att cannabis är den vanligaste substansen att använda, och den uppfattas som mindre riskfylld än andra substanser. Även kokain och ecstasy eller MDMA är relativt vanliga, men används betydligt mer sällan än cannabis. Därför är det viktigt att nå ut med information om hälsokonsekvenserna av användning av både cannabis och annan narkotika, säger enhetschef Joakim Strandberg.

Det är vanligt att använda flera olika slags narkotika. Det finns också ett samband mellan användning av substanser som har liknande egenskaper, eller som används av samma anledningar. Att köpa narkotika sker vanligen via en direkt kontakt, men många uppger även att de får narkotika gratis.

Narkotika används ofta för rusets eller för nöjes skull, men även av sociala skäl i sammanhang där man turas om att köpa och bjuda varandra. Samtidigt uppger en del i enkäten att de använder narkotika, främst cannabis, som självmedicinering mot psykisk ohälsa och andra hälsoproblem. Vissa upplever också stigmatisering och oro för att bli straffade som hinder för att söka och få vård.

Prioriterade områden

Resultaten från undersökningen tillför ny kunskap som kan användas i det förbyggande arbetet, för att minska narkotikans skadeverkningar och skapa förutsättningar för en bättre hälsa.

– Enkäten ger en ökad förståelse för personer som använder narkotika. Arbetet för att minska psykisk ohälsa generellt i befolkningen, och även stigmatiseringen av personer som använder narkotika, är några områden som bör prioriteras, säger Joakim Strandberg.

Läs mer