Ämnesområden
År

12 träffar inom Nyheter

 • Långsamt avtagande smittspridning av covid-19 i Sverige

  Publicerad:

  Under vecka 20 rapporterades något fler bekräftade fall av covid-19 på nationell nivå jämfört med veckan före, på grund av efterrapportering. Men den övergripande trenden är att antalet fall sjunker långsamt i landet.

 • Ytterligare ett fall av apkoppor i Sverige

  Publicerad:

  Ytterligare ett fall av apkoppor har bekräftats i Sverige. Det är en person boende i Västra Götaland. Personen uppges må väl och vårdas inte på sjukhus. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och har publicerat stödmaterial om apkoppor riktat till hälso- och sjukvården. I fortsättningen kommer

 • Nya rekommendationer inför höstens vaccinationer mot covid-19

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om rekommendationer för vaccination mot covid-19, gällande från den 1 september. Personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, inklusive gravida och alla som är 65 år och äldre, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin inför höst- och vintersäsongen 2022/

 • Minskningen av bekräftade covid-19-fall fortsätter på nationell nivå

  Publicerad:

  Antalet bekräftade covid-19-fall fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 19. De senaste tre veckorna har också färre bekräftade fall behövt intensivvård jämfört med i slutet av mars och april.

 • Ett fall av apkoppor rapporterat i Sverige

  Publicerad:

  En person i region Stockholm har bekräftats smittad med apkoppor. Sjukdomen är mycket ovanlig, men under våren har ett tiotal fall rapporterats in från Europa. Folkhälsomyndigheten utreder nu tillsammans med de regionala smittskyddsenheterna om det finns fler fall i Sverige.

 • Många vill veta mer om psykisk hälsa – ny webbplats samlar information och råd

  Publicerad:

  Många vill förstå sin psykiska hälsa bättre och vad som påverkar hur vi mår. På en ny webbplats har Folkhälsomyndigheten samlat kunskap, tips och råd som ska göra det lättare att se vad man kan göra för att må så bra som möjligt och för att stötta andra.

 • De bekräftade fallen av covid-19 fortsätter att minska på nationell nivå

  Publicerad:

  Minskningen av antalet bekräftade covid-19-fall på nationell nivå fortsatte under vecka 18. Av omikron-varianten BA.4 har nu de första fallen upptäckts i Sverige.

 • Misstänkta fall av hepatit med okänd orsak rapporterade i Sverige

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har fått rapporter om nio misstänkta fall av inflammation i levern, akut hepatit, med okänd orsak hos barn. Folkhälsomyndigheten uppmanar vårdgivare att vara uppmärksamma på fall av akut hepatit, främst hos barn, där orsaken till sjukdomen inte är klar.

 • Minskningen av bekräftade covid-19-fall har saktat ner nationellt

  Publicerad:

  Antalet fall av covid-19 fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 17. Men takten på minskningen är lägre än föregående veckor, och har stannat av helt i flera regioner.

 • Folkhälsomyndigheten föreslår att ANDTS-arbetet förstärks

  Publicerad:

  Utvecklingen har sett olika ut inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, ANDTS, under den senaste tioårsperioden. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten. Till exempel är det färre i befolkningen som röker dagligen, medan snusningen har ökat både bland skolelever