Ämnesområden
År

9 träffar inom Nyheter filtrerat på Smittskydd och sjukdomar

 • Ytterligare ett fall av apkoppor i Sverige

  Publicerad:

  Ytterligare ett fall av apkoppor har bekräftats i Sverige. Det är en person boende i Västra Götaland. Personen uppges må väl och vårdas inte på sjukhus. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och har publicerat stödmaterial om apkoppor riktat till hälso- och sjukvården. I fortsättningen kommer

 • Nya rekommendationer inför höstens vaccinationer mot covid-19

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om rekommendationer för vaccination mot covid-19, gällande från den 1 september. Personer med ökad risk för allvarlig covid-19-sjukdom, inklusive gravida och alla som är 65 år och äldre, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin inför höst- och vintersäsongen 2022/

 • Minskningen av bekräftade covid-19-fall fortsätter på nationell nivå

  Publicerad:

  Antalet bekräftade covid-19-fall fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 19. De senaste tre veckorna har också färre bekräftade fall behövt intensivvård jämfört med i slutet av mars och april.

 • Ett fall av apkoppor rapporterat i Sverige

  Publicerad:

  En person i region Stockholm har bekräftats smittad med apkoppor. Sjukdomen är mycket ovanlig, men under våren har ett tiotal fall rapporterats in från Europa. Folkhälsomyndigheten utreder nu tillsammans med de regionala smittskyddsenheterna om det finns fler fall i Sverige.

 • De bekräftade fallen av covid-19 fortsätter att minska på nationell nivå

  Publicerad:

  Minskningen av antalet bekräftade covid-19-fall på nationell nivå fortsatte under vecka 18. Av omikron-varianten BA.4 har nu de första fallen upptäckts i Sverige.

 • Misstänkta fall av hepatit med okänd orsak rapporterade i Sverige

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har fått rapporter om nio misstänkta fall av inflammation i levern, akut hepatit, med okänd orsak hos barn. Folkhälsomyndigheten uppmanar vårdgivare att vara uppmärksamma på fall av akut hepatit, främst hos barn, där orsaken till sjukdomen inte är klar.

 • Minskningen av bekräftade covid-19-fall har saktat ner nationellt

  Publicerad:

  Antalet fall av covid-19 fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 17. Men takten på minskningen är lägre än föregående veckor, och har stannat av helt i flera regioner.

 • Uppdrag för att stärka tillgången till äldre antibiotika

  Publicerad:

  Det är viktigt att bevara antibiotikan inför framtiden. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har gjort en delrapportering till regeringen av uppdraget att stärka tillgången till äldre antibiotika.

 • Fortsatt planering för smittskyddsåtgärder mot covid-19

  Publicerad:

  Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en beredskapsplan för införande av råd, rekommendationer och andra eventuella smittskyddsåtgärder i händelse av ökad spridning av covid-19 under 2022.