Många vill veta mer om psykisk hälsa – ny webbplats samlar information och råd

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Pressmeddelande

Många vill förstå sin psykiska hälsa bättre och vad som påverkar hur vi mår. På en ny webbplats har Folkhälsomyndigheten samlat kunskap, tips och råd som ska göra det lättare att se vad man kan göra för att må så bra som möjligt och för att stötta andra.

Sedan 2021 arbetar Folkhälsomyndigheten med att förmedla kunskap om psykisk hälsa och suicid till allmänheten. Tidigare har myndigheten enbart riktat sig till yrkesverksamma inom området. Som en del av det nya arbetet har webbplatsen dinpsykiskahälsa.se utvecklats.

– Det har saknats en samlande plattform för främjande och förebyggande kunskap kring psykisk hälsa riktad till allmänheten. Vi har för detta uppdrag sett ett särskilt behov av både grundläggande information och fördjupad kunskap i format som är lätt att ta till sig, säger Christel Lynch, utredare och projektledare på Folkhälsomyndigheten.

Många har svårt att sätta ord på känslor

För att anpassa kunskapen efter vad olika grupper i allmänheten behöver och efterfrågar har myndigheten gjort en befolkningsenkät och intervjuer med totalt 5 200 personer. Generellt visar resultaten att allmänheten bland annat vill lära sig mer om vad psykisk hälsa är och hur man kan sätta ord på hur man mår och känner. I befolkningsenkäten som genomfördes 2020 uppgav totalt 30 procent att de har ganska eller mycket dålig förmåga att sätta ord på känslor. Andelen var högre bland män än bland kvinnor.

De svarande ville även veta mer om vad som påverkar hur vi mår och vad man kan göra för att må bättre, både i förebyggande syfte och när man mår dåligt. Slutligen ville man lära sig om varningssignaler och när man ska söka hjälp, samt hur man kan stötta andra som mår dåligt.

Kunskap hjälper oss förstå oss själva och andra

Dinpsykiskahälsa.se samlar information, tips och råd till allmänheten när det gäller psykisk hälsa, utifrån de behov som framkommit i undersökningarna.

– Kunskap kan hjälpa oss att bättre förstå oss själva och andra. Om vi förstår vad vår psykiska hälsa påverkas av så är det lättare att se vad man kan göra för att må så bra som möjligt och för att hjälpa andra. Det kan hjälpa oss att förhålla oss till och hantera de svårigheter och utmaningar vi upplever, men också skapa handlingskraft och motivation att bibehålla och förbättra vår psykiska hälsa när det är möjligt, säger Christel Lynch.

Läs mer

dinpsykiskahalsa.se