Uppdrag för att stärka tillgången till äldre antibiotika

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Det är viktigt att bevara antibiotikan inför framtiden. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har gjort en delrapportering till regeringen av uppdraget att stärka tillgången till äldre antibiotika.

Uppdraget syftar till att identifiera insatser för att stärka tillgången till äldre antibiotika. I uppdraget ingår även att bedöma vilken typ av insatser som är genomförbara och ge en rekommendation om ett eventuellt fortsatt uppdrag om genomförande av sådana insatser.

Målsättningen är att hälso- och sjukvården har fortsatt tillgång till ett brett sortiment av effektiva äldre antibiotika för att behandla infektioner och bibehålla en fortsatt låg resistensutveckling.

– All antibiotikaanvändning driver resistens. Därför behöver antibiotika användas ansvarsfullt, och vi behöver säkerställa att det finns fungerande behandlingsalternativ för att skydda liv och hälsa. Att se över möjligheten att säkra tillgången till äldre antibiotika är ett spår av flera som vi arbetar med, säger Charlotta Edlund, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Uppdraget gavs till myndigheterna i september 2021. Hittills har myndigheterna genomfört analyser av marknaden utifrån prissättning, tillgång och orsaker till varför antibiotikaprodukter inte finns på den svenska marknaden.

I det fortsatta arbetet kommer myndigheterna att arbeta vidare med tre spår: regulatoriska förutsättningar, prissättningsmekanismer och andra incitamentsmodeller som inkluderar volym. Möjligheten att ge avgiftslättnader för antibiotika kommer att utredas liksom hur en kommunikationsinsats om regulatoriska möjligheter riktad mot läkemedelsföretag kan utformas. Därutöver kommer en klinisk värdering av antibiotika som säljs i små volymer eller som inte marknadsförs att genomföras.

Baserat på analyserna ska myndigheterna bedöma om det möjligt att genomföra en eller flera åtgärder för att öka företagens incitament att tillhandahålla äldre antibiotika av särskilt medicinskt värde på den svenska marknaden.

Slutrapportering av uppdraget kommer ske i november 2022.

Läs mer