Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har samlat ett urval av insatser som regionerna har genomfört för att öka tillgängligheten till barnhälsovården. Insatserna genomfördes mellan 2018 och 2020, inom ramen för statens och SKR:s överenskommelser om insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården.

Med stöd av de statsbidrag som delades ut, genomförde regionerna ett sextiotal olika insatser i form av exempelvis resursförstärkning, kompetenshöjning till personal, utökad samverkan och genom att vidareutveckla redan befintliga arbetssätt.

Publikationen riktar sig i första hand till personal inom barnhälsovården, beslutsfattare och verksamhetsutvecklare.

– Genom publikationen kan regionerna dra nytta av varandras erfarenheter och därigenom få inspiration till det fortsatta arbetet med att göra barnhälsovården mer tillgänglig för små barn och deras föräldrar i hela samhället. En god start i livet och jämlika uppväxtvillkor är viktigt för att åstadkomma en god och jämlik hälsa, säger Solveig Petersen, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer

Kategori: Nyhet