Ämnesområden
År

6 träffar inom Nyheter filtrerat på Livsvillkor och levnadsvanor

 • Viktigt med fortsatt stöd till barnhälsovården visar ny rapport

  Publicerad:

  Stöd till kunskapsutveckling, mer samverkan och nationella register där det går att följa små barns hälsa – det är behov som Folkhälsomyndigheten uppmärksammar i en ny rapport om barnhälsovården.

 • Konsekvenser av pandemin har oroat unga personer

  Publicerad:

  Oron för konsekvenserna av pandemin var i vintras hög bland unga personer. Samtidigt hade oron för att bli allvarligt sjuk i covid-19 minskat i de äldre åldersgrupperna. Det visar en enkät från december 2021 om levnadsvanor och psykisk hälsa under pandemin.

 • Viktigt att människor på flykt från Ukraina erbjuds hälsoundersökning och vaccinationer

  Publicerad:

  Kriget i Ukraina medför att många söker skydd i Sverige. Utifrån det epidemiologiska läget i Ukraina är risken för spridning av smittsamma sjukdomar generellt sett relativt låg. Men människor på flykt utgör en utsatt grupp för ohälsa och det är därför viktigt att erbjuda hälsoundersökningar.

 • Negativ utveckling av övervikt och fetma i 40 år bland både barn och vuxna

  Publicerad:

  I anslutning till Världsfetmadagen den 4 mars presenterar Folkhälsomyndigheten nya analyser av utvecklingen av övervikt och fetma under 40 års tid. Analyserna visar på en negativ utveckling med ökad risk för framtida kronisk sjukdom, inte minst bland barn och ungdomar. Övervikt och fetma ökar i

 • Ny nordisk rapport: Så kan stödet för ett barns 1 000 första dagar i livet förbättras

  Publicerad:

  Ökat fokus på de första 1 000 dagarna i policys och handlingsplaner och samarbeten inom Norden. Det är några av de förslag som lyfts i en återredovisning till Nordiska ministerrådet, med målet att ge barn så goda förutsättningar som möjligt under sina två första år.

 • 24 lärande exempel om tillgänglighet i barnhälsovården

  Publicerad:

  Barnhälsovården spelar en viktig roll i arbetet för att främja en god och jämlik hälsa. I samarbete med Socialstyrelsen publicerar Folkhälsomyndigheten nu en samling med lärande exempel från regionerna som kan ge inspiration till att förbättra tillgängligheten till barnhälsovården i hela landet.