De bekräftade fallen av covid-19 fortsätter att minska nationellt

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

De bekräftade fallen av covid-19 minskade nationellt under vecka 12. Men det är fortfarande många som smittas, och pandemin är inte över. För att öka skyddet i befolkningen behöver fler personer vaccinera sig, och så många som möjligt tacka ja till erbjudandet om påfyllnadsdoser.

Folkhälsomyndighetens senaste statistik visar att antalet bekräftade fall av covid-19 minskade nationellt med 17 procent under vecka 12 jämfört med veckan innan. Sammanlagt provtogs 35 079 personer, varav 17 procent var positiva. Fortfarande syns skillnader mellan olika regioner i landet. Mörkertalet är också stort när det gäller bekräftade fall av covid-19, eftersom testningen koncentreras till hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Pandemin är inte över

Vid en stickprovsundersökning som Folkhälsomyndigheten genomförde i befolkningen i slutet av mars, skattades förekomsten av covid-19 till 1,4 procent. Resultatet tyder på att smittspridningen i befolkningen fortfarande är betydande. Precis som i många andra länder är det omikronvarianten BA.2 som dominerar. I flera länder, bland annat Frankrike och Storbritannien, rapporteras om en ökad smittspridning på grund av omikronvarianten BA.2.

Även om smittspridningen och belastningen på sjukvården till följd av covid-19 minskar i Sverige, så är pandemin inte över. För att öka skyddet i befolkningen är det angeläget att fler personer vaccinerar sig. I dagsläget har närmare 63 procent av befolkningen över 18 år vaccinerat sig med tre doser.

– Även om vaccinationstäckningen generellt är hög i befolkningen, så är det fortfarande över en miljon personer över 12 år som inte har vaccinerat sig. För att minska risken för nya vågor i smittspridningen och att människor ska drabbas av allvarliga konsekvenser till följd av covid-19 så behöver fler tacka ja till erbjudandet om vaccination, säger biträdande avdelningschef Sara Byfors.

Färre avlidna med covid-19

Bland personer boende på särskilda boenden, SÄBO, och de med hemtjänst är vaccinationstäckningen hög. Folkhälsomyndighetens senaste statistik visar att antalet bekräftade fall minskade med 36 procent under vecka 12 bland personer på SÄBO och med 15 procent bland personer med hemtjänst.

Hittills har 15 patienter med covid-19 rapporterats in som nyinlagda på intensivvårdsavdelning under vecka 12. Det rapporterade antalet bedöms bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen. När det gäller antalet avlidna personer med covid-19 så fortsätter de att minska. Under vecka 10 har hittills 198 dödsfall rapporterats in, jämfört med i medeltal 314 avlidna per vecka under de tre föregående veckorna.

Läs mer

Aktuell veckorapport om covid-19