Så kan den sexuella hälsan och rättigheterna för kvinnor som lever med hiv stärkas

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Otydliga förhållningsregler och kunskapsbrist inom vården kan leda till att kvinnor som lever med hiv får för lite stöd under viktiga delar av livet. Det visar en ny rapport.

I Sverige lever omkring 8 100 personer med hiv, varav cirka 40 procent är kvinnor. Majoriteten av dessa personer har välbehandlad hiv som gör att hiv är en kronisk sjukdom som är möjlig att leva med utan någon större påverkan på hälsan och den förväntade livslängden. Trots det skiljer sig hiv från många andra kroniska sjukdomar eftersom hiv fortfarande omges av stigma och bristande kunskap i samhället.

Rapporten som publiceras på den internationella kvinnodagen handlar om kvinnor som lever med hiv i Sverige och deras erfarenheter av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Den baseras på intervjuer med tolv kvinnor i åldern 25–65 år som är födda i sex olika länder och som har levt med hiv mellan 1–10 år.

̶ Resultatet visar bland annat att det fortfarande är otydliga förhållningsregler för personer som lever med hiv. Det finns också en kunskapsbrist om välbehandlad hiv och om SRHR och hiv inom vården som kan ge ett ambivalent bemötande, där många av de intervjuade kvinnorna upplever att de har fått för lite stöd under viktiga delar av livet, säger Desireé Ljungcrantz, tillförordnad enhetschef på Folkhälsomyndigheten.
̶ Det här bristande stödet har gjort det svårare för dem att fatta informerade beslut om graviditet, förlossning och abort. Att synliggöra erfarenheter och livsvillkor för kvinnor som lever med hiv på internationella kvinnodagen är en viktig del i att på flera samhällsnivåer inkludera målgruppen i arbetet för jämlik hälsa.

Utvecklingsinsatser för att stärka området

Som förslag på utvecklingsinsatser lyfter rapporten vikten av att öka kunskapen om välbehandlad hiv samt om SRHR för kvinnor som lever med hiv inom relevanta professioner inom hälso- och sjukvården. Det kan också handla om att både integrera hiv i SRHR-relaterad vård och utbildning och att integrera SRHR i hiv-relaterad vård.

Rapporten riktar sig till myndigheter, beslutsfattare, hälso- och sjukvården samt de av civilsamhällets organisationer som arbetar med SRHR-frågor och målgruppen personer som lever med hiv.

Folkhälsomyndigheten har nationella uppdrag för både SRHR, hiv, sti (sexuellt överförda infektioner) och hbtqi (homo- och bisexuella, transpersoner, queera personer och personer med intersexvariation).

Den 8 mars kl. 12-14 arrangerar Folkhälsomyndigheten, tillsammans med ett antal organisationer, ett webbinarium om SRHR för kvinnor som lever med hiv. Då presenteras bland annat rapporten.

Läs mer

Rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för kvinnor som lever med hiv i Sverige

Sexuell hälsa och hivprevention