Viktigt med fortsatt stöd till barnhälsovården visar ny rapport

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Stöd till kunskapsutveckling, mer samverkan och nationella register där det går att följa små barns hälsa – det är behov som Folkhälsomyndigheten uppmärksammar i en ny rapport om barnhälsovården.

Barnhälsovården utgör en betydelsefull arena för det svenska folkhälsoarbetet och är central i arbetet med det första målområdet i det folkhälsopolitiska ramverket, det tidiga livets villkor. Under fyra år, 2018–2021, har Folkhälsomyndigheten haft regeringens uppdrag att stödja barnhälsovårdens arbete. År 2021 var uppdraget fokuserat på att stödja ett fortsatt utvecklingsarbete i barnhälsovården, och det är det uppdraget som nu återrapporterats till Socialdepartementet.

Rapporten ger en övergripande bild av det arbete som Folkhälsomyndigheten har genomfört inom uppdraget, och bedömningen är att barnhälsovården behöver ett fortsatt förstärkt stöd. Det finns behov av kunskapsutveckling och stärkt samverkan inom området. Tydligt är även att den uppföljning som i dag görs av små barns hälsa inom barnhälsovården, utifrån rutinmässig och standardiserad insamling av data, är avgörande för att fortsatt följa hälsan hos små barn. Det är därför mycket viktigt att framöver stödja utvecklingen av nationella register, för att möjliggöra och underlätta återkommande uppföljningar av små barns hälsa.

– Det är viktigt att det finns nationella register med uppgifter för de små barnen. Dels för att kunna följa upp hälsoutfall, men också för arbetet som syftar till att nå en god och jämlik hälsa, säger utredare Malin Ulfsdotter på Folkhälsomyndigheten.

Rapporten riktar sig i första hand till regeringen och verksamma inom barnhälsovård, men kan även vara relevant för andra myndigheter, organisationer och aktörer på nationell, regional och lokal nivå där utvecklingsarbete i barnhälsovård är av intresse.

Läs mer