Folkhälsomyndigheten välkomnar Agenda 2030 som på ett samlat sätt redovisar de
hållbarhetsutmaningar som världens nationer nu står inför. Det är ett nytt ramverk som underlättar och stödjer ett sektorsövergripande arbete på alla nivåer i samhället, något som i flera sammanhang lyfts av Världshälsoorganisationen som nödvändigt för en god utveckling av hälsan.

Ladda ner redovisningen här (PDF, 571 kB)