Om Folkhälsomyndigheten på minoritetsspråk

Här kan du läsa en kort sammanfattning vad Folkhälsomyndighten arbetar med på olika minoritetsspråk.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att minoritetsspråken ska skyddas och främjas, de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur och förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk på olika språk:

Webbplats för de nationella minoriteterna