מיר אַרבעטן פֿאַר יעדנס רעכט צו זײַן געזונט

אונדזערע אויפֿגאַבעס זײַנען צו אַנטװיקלען און אונטערשטיצן די געזעלשאַפֿטלעכע אַרבעט װעגן פּראָטעזשירן געזונט, פֿאַרהיטן קראַנקײטן און באַשיצן די באַפֿעלקערונג קעגן פֿאַרשײדענע געזונט־סכּנות.

Gå till toppen av sidan