Generaldirektören

Johan Carlson

GD-kansliet
Ingela Berghagen, enhetschef

Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling

Anders Tegnell, avdelningschef

Enheten för epidemiologi och hälsoekonomi
Lisa Brouwers, enhetschef

Enheten för folkhälsorapportering
Nina Lindqvist, enhetschef

Enheten för IT
Mats Eklund, enhetschef

Enheten för juridik
Bo Granath, tillförordnad enhetschef

Enheten för produktkontroll

Enheten för statistik och register
Nasser Nuru Mahmud, enhetschef

Avdelningen för kommunikation och verksamhetsstöd

Elisabeth Wall Bennet, avdelningschef

Enheten för arkiv och registratur
Abir Lindberg, enhetschef

Enheten för digitala kanaler och produktion
Nilla Selsmo, enhetschef

Enheten för ekonomi och upphandling
Christina Forss, enhetschef

Enheten för HR
Marcus Jönsson, enhetschef

Enheten för planerad kommunikation
Mia Wadman, enhetschef

Enheten för press och säkerhet
Christer Janson, enhetschef

Avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor

Anna Bessö, avdelningschef

Enheten för alkoholprevention
Marie Risbeck, enhetschef

Enheten för drogprevention
Joakim Strandberg, enhetschef

Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor och spelprevention
Anna Jansson, enhetschef

Enheten för psykisk hälsa och uppväxtvillkor
Johanna Ahnquist, enhetschef

Enheten för samordning och analys ANDT
Anna Månsdotter, enhetschef

Enheten för tobaksprevention
Josefin Jonsson, enhetschef

Avdelningen för mikrobiologi

Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef

Enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik
Åsa Rosenquist, enhetschef

Enheten för laborativ bakterieövervakning
Sara Byfors, enhetschef

Enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning
Mia Brytting, enhetschef

Enheten för laboratorieutveckling
Anna Risberg, enhetschef

Enheten för parasitologi
Elisabeth Hallin-Bergvall, enhetschef

Avdelningen för smittskydd och hälsoskydd

Britta Björkholm, avdelningschef

Enheten för antibiotika och vårdhygien
Malin Grape, enhetschef

Enheten för beredskap och krishantering
Anita Lundin, tillförordnad enhetschef

Enheten för miljöhälsa
Agneta Falk Filipsson, enhetschef

Enheten för sexuell hälsa och hivprevention
Louise Mannheimer, enhetschef

Enheten för vaccinationsprogram
Ann Lindstrand, enhetschef

Enheten för övervakning och samordning
Anneli Carlander, enhetschef