Generaldirektören

Johan Carlson

Gd-kansliet
Ingela Berghagen, enhetschef

Avdelningen för epidemiologi och utvärdering

Anders Tegnell, avdelningschef

Enheten för antibiotika och vårdhygien
Malin Grape, enhetschef

Enheten för beredskap och krishantering
Annika Elmgart, enhetschef

Enheten för epidemiologi och hälsoekonomi
Lisa Brouwers, enhetschef

Enheten för folkhälsorapportering
Nina Lindqvist,enhetschef

Enheten för statistik och register
Nasser Nuru Mahmud, enhetschef

Enheten för vaccinationsprogram
Ann Lindstrand, enhetschef

Enheten för övervakning och samordning
Anneli Carlander, tillförordnad enhetschef

Avdelningen för kunskapsstöd

Anna Bessö, avdelningschef

Enheten för alkoholprevention
Marie Risbeck, enhetschef

Enheten för drogprevention
Joakim Strandberg, enhetschef

Enheten för hälsa och sexualitet
Louise Mannheimer, enhetschef

Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor och spelprevention
Anna Jansson, enhetschef

Enheten för miljöhälsa
Agneta Falk Filipsson, enhetschef

Enheten för psykisk hälsa och uppväxtvillkor
Johanna Ahnquist, enhetschef

Enheten för samordning och analys ANDT
Anna Månsdotter, tillförordnad enhetschef

Enheten för tobaksprevention
Josefin Jonsson, enhetschef

Avdelningen för mikrobiologi

Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef

Enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik
Åsa Rosenquist, enhetschef

Enheten för laborativ bakterieövervakning
Sara Byfors, enhetschef

Enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning
Mia Brytting, enhetschef

Enheten för laboratorieutveckling
Anna Risberg, enhetschef

Enheten för parasitologi och vattenburen smitta
Elisabeth Hallin-Bergvall, enhetschef

Avdelningen för kommunikation

Elisabeth Wall Bennet, avdelningschef

Enheten för digitala kanaler och produktion
Nilla Selsmo, enhetschef

Enheten för press och media
Christer Janson, enhetschef

Enheten för övergripande kommunikation
Mia Wadman, enhetschef

Avdelningen för administration

Annika Fahlvik, avdelningschef

Enheten för arkiv och registratur
Abir Lindberg, enhetschef

Enheten för ekonomi och upphandling
Christina Forss, enhetschef

Enheten för säkerhet
Andreas Göransson, enhetschef

Enheten för IT
Mats Eklund, enhetschef

Enheten för juridik
Markos Stavroulakis, enhetschef

Enheten för personal
Marcus Jönsson, enhetschef

Enheten för verksamhetsplanering och uppföljning
Anders Verneholt, enhetschef