Avdelnings- och enhetschefer – kontakt

Kontaktuppgifter till generaldirektören och våra avdelnings- och enhetschefer. Se även Organisation och Ledningsgrupp.

Generaldirektören

Johan Carlson

GD-kansliet
Ingela Berghagen, enhetschef

Avdelningen för folkhälsoanalys och datautveckling

Anders Tegnell, avdelningschef

Enheten för analys
Lisa Brouwers, enhetschef

Enheten för folkhälsorapportering
Nina Lindqvist, enhetschef

Enheten för IT
Mats Eklund, enhetschef

Enheten för juridik
Bitte Bråstad, enhetschef

Enheten för produktkontroll
Ellen Jones, enhetschef

Enheten för data och register
Nasser Nuru Mahmud, enhetschef

Enheten för epidemiologisk uppföljning
Maria Axelsson, tillförordnad enhetschef

Avdelningen för kommunikation och verksamhetsstöd

Elisabeth Wall Bennet, avdelningschef

Enheten för arkiv och kontorsservice
Britt-Marie Larson, enhetschef

Enheten för digitala kanaler och produktion
Nilla Selsmo, enhetschef

Enheten för ekonomi och upphandling
Christina Forss, enhetschef

Enheten för HR
Marie-Louise Schüssler, enhetschef

Enheten för planerad kommunikation
Mia Wadman, enhetschef

Enheten för press och säkerhet
Christer Janson, enhetschef

Avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor

Anna Bessö, avdelningschef

Enheten för alkoholprevention
Marie Risbeck, enhetschef

Enheten för drogprevention
Joakim Strandberg, enhetschef

Enheten för hälsofrämjande levnadsvanor och spelprevention
Anna Jansson, enhetschef

Enheten för psykisk hälsa och uppväxtvillkor
Johanna Ahnquist, enhetschef

Enheten för samordning och analys ANDT
Anna Månsdotter, enhetschef

Enheten för tobaksprevention
Josefin Jonsson, enhetschef

Avdelningen för mikrobiologi

Karin Tegmark-Wisell, avdelningschef

Enheten för beredskaps- och smittskyddsdiagnostik
Shaman Muradrasoli, enhetschef

Enheten för laborativ bakterieövervakning
Sara Byfors, enhetschef

Enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning
Mia Brytting, enhetschef

Enheten för laboratorieutveckling
Anna Risberg, enhetschef

Enheten för parasitologi
Elisabeth Hallin-Bergvall, enhetschef

Avdelningen för smittskydd och hälsoskydd

Britta Björkholm, avdelningschef

Enheten för antibiotika och vårdhygien
Malin Grape, enhetschef

Enheten för beredskap och krishantering
Anette Richardson, enhetschef

Enheten för miljöhälsa
Agneta Falk Filipsson, enhetschef

Enheten för sexuell hälsa och hivprevention
Louise Mannheimer, enhetschef

Enheten för vaccinationsprogram
Sören Andersson, tillförodnad enhetschef

Enheten för övervakning och samordning
Anneli Carlander, enhetschef

Kontaktuppgifter

Telefon 010-205 20 00
Växeln är öppen vardagar
kl 08.00-16.30

E-post
info@folkhalsomyndigheten.se

Postadresser
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Fakturaadress
Läs mer om fakturaadress

Besöksadresser
Nobels väg 18, Solna
Campusvägen 20, Östersund

Leveransadresser
Tomtebodavägen 12 B, Solna
Campusvägen 20, Östersund

Organisationsnummer
202100-6545

Fax
08-32 83 30

Gå till toppen av sidan