Ritning

Entré med plats för fika och mindre mingel

Foto som visar det förmak som finns utanför Gard-aulan där man exempelvis kan duka upp fika eller ha mindre mingel.

Aulan

Foto som visar gard-aulan från entréen.

Auditoriet från scenen

Ett foto som visar hur scenen i Gard-aulan ser ut från auditoriet.

Scenen från auditoriet

Ett foto som visar hur scenen ser ut från auditoriet.

Bänkrad med nedfällda skrivbord

Ett foto som visar hur bänkraderna ser ut med möjlighet att fälla ned ett skrivbord på varje plats.