Lagar och förordningar

Till våra olika ämnesområden finns en rad olika lagar och förordningar kopplade.

  • Lagar och förordningar efter område

    Här hittar du lagar och förordningar som är centrala för Folkhälsomyndighetens arbete. De är ordnade efter ämnesområde.

  • Förarbeten

    Här hittar du propositioner, SOU och departementspromemorior som rör alkohol och tobak.

  • Tillsyn och tillsynsvägledning

    Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå inom tillsynsområdena alkohol, hälsofarliga varor och substanser under utredning, miljöhälsa och hälsoskydd samt tobak…

Gå till toppen av sidan