Lagar och förordningar

Till våra olika ämnesområden finns en rad olika lagar och förordningar kopplade.

  • Lagar och förordningar efter område

    Här hittar du lagar och förordningar som är centrala för Folkhälsomyndighetens arbete. De är ordnade efter ämnesområde.

  • Förarbeten

    Här hittar du propositioner, SOU och departementspromemorior som rör alkohol och tobak.

  • Tillsyn och tillsynsvägledning

    Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn och ger tillsynsvägledning på nationell nivå inom tillsynsområdena alkohol, hälsofarliga varor och substanser under utredning, miljöhälsa och hälsoskydd samt tobak…