Förarbeten

Här hittar du propositioner, SOU och departementspromemorior som rör alkohol och tobak.

Propositioner

Alkohol

Prop. 2013/14:56 Kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Prop. 2011/12:61 Alkoholservering på särskilda boenden

Prop. 2009/10:125 En ny alkohollag

Prop. 2007/08:119 Alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning

Prop. 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor

Prop. 2002/03:87 Vissa alkohol- och tobaksfrågor

Prop. 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen

Prop. 1998/99:134 Vissa alkoholfrågor m.m.

Tobak

Prop. 2013/14:56 Kontrollköp av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Prop. 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning

Prop. 2004/05:118 Tobakskontroll – genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.

Prop. 2003/04:65 Rökfria serveringsmiljöer

Prop. 2002/03:87 Vissa alkohol- och tobaksfrågor

Prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror,

Prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor

Prop 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp

Prop 1993/94:98, Vissa ändringar i tobakslagen

Prop. 1992/93:185 Om tobakslag

Statens offentliga utredningar

Alkohol

SOU 2014:58 Privat införsel av alkoholdrycker, Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik

SOU 2013:50 En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak

SOU 2011:41 Alkoholservering på särskilda boenden

SOU 2009:22 En ny alkohollag

SOU 2007:113 Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning

SOU 2006:56 Ansvarsfull servering fri från diskriminering (PDF, 1,5 MB)

SOU 2005:25 Gränslös utmaning- alkoholpolitik i en ny tid. Slutbetänkande av Alkoholinförselutredningen

SOU 2004:86 Var går gränsen? Delbetänkande av Alkoholinförselutredningen

SOU 2003:69 Alkoholreklam i tryckta skrifter i ett folkhälsoperspektiv . Betänkande av utredningen om alkoholreklam i tryckta skrifter

SOU 2003:65 Alkoholbranschens idrottssponsring och alkohol vid ungdomsevenemang m.m. Betänkande av utredningen om begränsning av alkoholbranschens sponsring inom idrotten m.m.

SOU 2000:60 Bestämmelser om teknisk sprit m.m. Betänkande av Alkoholutredningen

SOU 2000:59 Bestämmelser om alkoholdrycker. Betänkande av Alkoholutredningen

SOU 1998:156 Alkoholpolitikens medel - Införsel av och partihandel med spritdrycker, vin och starköl. Delbetänkande av Alkoholutredningen

SOU 1997: 111 Branschsaneringsutredning och andra metoder mot ekobrott. Huvudbetänkande av Branschsaneringsutredningen

SOU 1994:24 Svensk alkoholpolitik - en strategi för framtiden. Huvudbetänkande av alkoholpolitiska kommissionen

SOU 1993:50 Serveringsbestämmelser. Delbetänkande av Alkoholpolitiska kommissionen

Tobak

SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler - Ett genomförande av tobaksproduktdirektivet, Delbetänkande av Tobaksdirektivsutredningen

SOU 2013:50 En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak

SOU 2009:23 Olovlig tobaksförsäljning

SOU 2004:88 Tobakskontroll i ett internationellt perspektiv

SOU 1990: 29 Tobakslag. Betänkande av tobaksutredningen

Departementspromemorior (Ds)

Ds 2012:11 Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel

Ds 1995:50 Länsstyrelsens nya roll på alkoholområdet

Gå till toppen av sidan