Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer;

beslutade den 2 januari 2014.

I dessa allmänna råd ges rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § samt 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) vad gäller höga ljudnivåer.

Dessa allmänna råd gäller för sådana lokaler och platser, såväl inom- som utomhus, där hög musik spelas, t.ex. diskotek, konsert- och träningslokaler.

Ladda ner FoHMFS 2014:15 Allmänna råd om höga ljudnivåer (PDF, 146 kB)

Bläddra och läs